Międzynarodowy sukces członków KNSI E-XPERT

Projekt o nazwie Cyberwatch opracowany przez zespół studentów Uniwersytetu Gdańskiego w składzie: Kamil Wojewski, Damian Kisielewski, Maciej Kwapiński, Szymon Nagórski oraz Hubert Kisielewski zajął III miejsce w międzynarodowym konkursie informatycznym „Association for Information Systems Student Chapter 2016”, w kategorii „IBM Bright ICT Bluemix Competition”. Finał konkursu obył się w terminie 1-3.04.2016 na uczelni Indiana University w Stanach Zjednoczonych. Aplikację Cyberwatch dodatkowo wyróżniono jako najefektywniejsze rozwiązanie stosujące chmurę obliczeniową IBM Bluemix. System Cyberwatch służy do rozpoznawania aktów cyberprzemocy w Internecie, takich jak: pejoratywna komunikacja społeczna (wiadomości, komentarze), rozgłaszanie nieprawdziwych informacji, stalking oraz wymuszanie niepożądanych zachowań. Wielojęzykowość rozwiązania nadaje mu charakter uniwersalny. Integracja rozwiązania jako dedykowane rozszerzenie przeglądarki internetowej pozwala uniknąć, jak i odpowiednio reagować na wymienione zagrożenia. Innowacyjny system integruje najnowsze technologie przetwarzania treści w sieci, takie jak rozproszony webserwis Watson oraz REST. Zastosowane technologie pozwalają opracować kompleksowe i wieloplatformowe wdrożenia opracowanego rozwiązania dla poszczególnych typów aplikacji: webowych, mobilnych i desktopowych.

cyberwatch IBM Bright ICT finals - CyberWatch

 

Drugi zgłoszony projekt o nazwie Unity opracowany przez Piotra Małeckiego wyróżniono jako stosujący w sposób najbardziej innowacyjny chmurę obliczeniową IBM Bluemix. Aplikacja webowa pozwala wyszukiwać w Internecie negatywne i pozytywne opinie na temat osób i organizacji. Umożliwia stałe monitorowanie struktury ocen poprzez zwracanie informacji, takich jak: stosunek opinii pozytywnych do negatywnych w danym przedziale czasowym, zmiany proporcji oraz kształtowanie się trendu. Proponowane rozwiązanie służy stałemu monitorowaniu reputacji osoby lub wizerunku organizacji, a dzięki danym szczegółowym pozwala na szybki kontakt z publikującymi, dla sprostowania zamieszczonych opini. System monitorowania w sposób innowacyjny integruje technologie chmury obliczeniowej IBM Bluemix i Alchemy API, co wyróżniło jury konkursu.

Twórcy innowacyjnych projektów Cyberwatch i Unity są studentami kierunku Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) oraz członkami Koła Naukowego E-xpert (www.e-xpert.pl), którego opiekunem jest dr Michał Kuciapski. Kierunek AiB (aib.ug.edu.pl) jest realizowany zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, w ramach których studenci przygotowywani są przez kadrę akademicką i praktyków z firm z Pomorza do siedmiu poszukiwanych zawodów informatycznych, w tym programisty aplikacji mobilnych. Kierunek AiB oraz Koło Naukowe E-xpert funkcjonują przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, której kierownikiem jest prof. Stanisław Wrycza.

Wyjazd na finał konkursu był możliwy dzięki otrzymanemu wsparciu od: PSSE (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna), Rektor UG, Prorektor ds. Studenckich UG, Dziekan Wydziału Zarządzania UG, Prezydent Miasta Sopot oraz Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański.

Spotkanie koła

Serdecznie zapraszamy obecnych jak i przyszłych członków koła na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 19.11.2015 o godzinie 16:30 w sali C-25.

Na spotkaniu zostaną omówione ważne kwestie dotyczące pracy koła w najbliższym okresie!
Skupimy się na kategoriach konkursu AIS oraz utworzeniu zespołów projektowych.

 

spotkanie kola

Spotkanie organizacyjne.

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne: czwartek 29.10 o godzinie 17.00 w C-36.

Studenci dyskutują o frankowiczach – Debata Oksfordzka

Dziekani i samorządy studenckie Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają wszystkich studentów i pracowników na Debatę Oksfordzką. W debacie wezmą udział dwa zespoły złożone z najlepszych studentów Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomicznego, którzy zmierzą się w pojedynku na argumenty w celu obalenia lub podtrzymania tezy: Czy należy pomagać frankowiczom?.

Debata odbędzie się w dniu 1 października 2015 roku o godzinie 13:30 w sali C-9 w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania UG przy ul. Piaskowej 9 w Sopocie. Więcej informacji i zapisy na stronie: http://debatasopot.ug.edu.pl/

Rusza strona projektu SafeWatch autorstwa członków E-xperta

Z dniem dzisiejszym została uruchomiona strona projektu SafeWatch autorstwa członków naszego koła naukowego: Kamila Wojewskiego, Huberta Kisielewskiego, Damiana Kisielewskiego, Szymona Nagórskiego oraz Macieja Kwapińskiego – safewatch.pl. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzania i zapoznania się bliżej z projektem, który, przypomnijmy, został jako jedyny europejski projekt nagrodzony w konkursie AIS Student Chapter Competition!